Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt funtionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Akkoord
Niet akkoord
estate planning

Estate planning

‘Estate’ is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate planning is een uit de Verenigde Staten overgewaaid begrip dat wordt gebruikt voor de advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie) vermogens. Estate planning heef tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen.

Estate planning is een onderdeel van ‘financial planning’. Financial of financiële planning heeft meer te maken met vermogensbeheer, pensioenregeling en de op de lange termijn gewenste bestedingsruimte. De belastingdruk van de inkomstenbelasting speelt daarbij een belangrijke rol.

Bij estate planning gaat het vooral om maatregelen die kunnen worden getroffen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee de totaal verschuldigde erfbelasting te beperken. Daar komt aardig wat bij kijken. Bij de planning spelen de schenkbelasting, het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en het fiscaal recht allemaal een rol.

Het gaat om vragen als:
* Moet je jouw huwelijksvoorwaarden wijzigen of niet?
* Moet je een testament maken?
* Kunt je het beste tijdens leven uw vermogen overdragen?

Van groot belang is dat de te treffen regelingen goed op elkaar aansluiten. Besparing van erfbelasting is niet het enige aspect waarmee bij estate planning rekening moet worden gehouden. Niet alles mag worden opgeofferd aan belastingbesparing. Om tot een zo verantwoord mogelijke keuze te komen is het noodzakelijk een duidelijke afweging tussen de voor- en nadelen van overheveling van vermogen te maken. Beslissingen die nu worden genomen zullen waarschijnlijk pas na jaren gevolgen hebben, terwijl in de tussentijd veel kan veranderen. Een nadeel van vermogensoverheveling bij leven is dat er in veel gevallen direct belasting moet worden betaald. Bij estate planning krijg je te maken met schenk- en erfbelasting. Het heffen van schenkbelasting vindt plaats als er reeds tijdens leven vermogen wordt overgedragen. Erfbelasting wordt geheven bij de vererving van de nalatenschap. De tarieven en de vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting zijn gelijk. Zo bezien is de schenkbelasting dus eigenlijk een voorschot op de door de erfgenamen verschuldigde erfbelasting. Betaling van schenkbelasting kan daarom als een liquiditeitsnadeel worden gezien. Je kent waarschijnlijk het gezegde ‘Eens gegeven blijft gegeven’; schenkingen zijn in
beginsel onherroepelijk en kunnen achteraf niet meer ongedaan worden gemaakt. En verlies je na vermogensoverheveling niet jouw financiële onafhankelijkheid ten opzichte van uw kinderen? Het is dan ook belangrijk dat je de vraag beantwoordt hoe u de zeggenschap over uw vermogen behoudt, bijvoorbeeld door te schenken op papier, het geschonkene geheel of gedeeltelijk onder bewind stellen en/of te werken met een herroepelijke schenking. Estate planning is geen eenvoudige materie. Bovendien is het recht voortdurend in beweging. Kennis hebben van actuele ontwikkelingen op dit terrein is derhalve van groot belang.
We nodigen jr graag uit om samen de mogelijkheden te bekijken

Leer ons kennen

Wil je meer informatie over wat wij voor je kunnen betekenen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.